om oss

maskiner for landbrukssektoren

Åpenhet

Åpenhetsloven skal fremme

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.
HC Petersen Norge AS gjennomfører kontinuerlig tiltak for å tilfredsstille kravene i loven. Ett eksempel på dette er at dette er nedfelt i avtalen hos vår leverandør
av transporttjenester.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) finner du på Lovdata.