HCP

Tillit TIL TIDEN SIDEN 1870

HCP Nordic importerer og distribuerer maskiner til landbruket og den grønne sektor i hele Norden;  Danmark, Norge, Sverige og Finland. Våre leverandører har en stor fordel av at vi har et samlet forbindelsesledd  mellom produsenten og hele det nordiske markedet.

Kampanjer

Se alle vår kampanjer

H.C. Petersen & Co's Eftf. A/S

Om HCP

HCP Nordic er et dansk selskap som startet i 1870, hvor de første selvbindere og treskere ble solgt til kunder i både inn- og utland.  HCP’s eiere består i dag av grunnleggerens familie, som i samarbeid med et profesjonelt styre, utgjør et aktivt eierskap.